akne
Akne Ravi Arstile ja apteekrile KKK
Arstile ja apteekrile

Lugupeetud tervishoiutöötaja!

Arstidele ja apteekritele suunatud osa akne.ee lehest on suletud.

Roaccutane (isotretinoiin) ravimi omaduste kokkuvõte (SPC) ja patsiendi infoleht (PIL) on leitavad Ravimiameti kodulehelt www.ravimiamet.ee.

Raseduse vältimise programmi infoRM materjalid on samuti leitavad Ravimiameti kodulehelt, täiendavate riskivähendamise meetmete alt.

Kõiki nimetatud materjale on arstidel ja apteekritel võimalik jätkuvalt tellida Roche Eestist.

Palume teavitada kõikidest Roaccutane kasutamisega seotud tõsistest kõrvaltoimetest Ravimiametit www.ravimiamet.ee kaudu.

Kõrvaltoimetest võib teavitada Roche Eesti esindust.

Roche Eesti OÜ kontaktid on järgmised.

Telefon: 617 7380
Faks: 617 7379
E-post: tallinn.estonia@roche.com


Lugupidamisega

Roche Eesti

   
Roche