akne
Akne Ravi Arstile KKK
Arstile

Lugupeetud tervishoiutöötaja!

Ravimi omaduste kokkuvõtted (SPC) ja pakendi infolehed (PIL) on leitavad Ravimiameti kodulehelt www.ravimiamet.ee.

Täiendavad riskivähendamise materjalid on samuti leitavad Ravimiameti kodulehelt, täiendavate riskivähendamise meetmete alt.

Riskivähendamise materjalide tellimiseks pöörduge palun müügiloa hoidja poole.

Roche Eesti OÜ kontaktid on järgmised.

Telefon: 617 7380
E-post: tallinn.estonia@roche.com


Lugupidamisega

Roche Eesti

   
Roche